Skip to main content

Afvalstoffenbelasting

By 8 januari 2015Nieuws

De uiteindelijk in te voeren afvalstoffenbelasting is grosso modo een stimulans voor recycling. Dit in tegenstelling tot wat AfvalOnline beweert “geen belasting op verbranden en storten was voor de verwerkingssector beter geweest.”

Per 01-01-2015

 • Belasting op verbranden en storten € 13,- / ton.
 • Belasting op geëxporteerd restafval ten behoeve van verbranden en storten van € 13,- / ton (gaat per 1 juli 2015 in werking).
 • Vrijgesteld van belasting:
  • Verbranding van zuiveringsslib.
  • Restafval dat geïmporteerd wordt ten behoeve van verbranden.
  • Installaties waar geen huishoudelijk afval wordt verbrand.
  • Biomassa installaties, ook die op het terrein staan van een AVI.
 • Voor materiaal dat de inrichting verlaat wordt een belastingvermindering toegepast. Per saldo wordt geheven over de hoeveelheid die feitelijk wordt verbrand of gestort.

Voorts zal er een overgangsregeling komen voor in AVI’s te verbranden afval dat vóór 01-01-2015 buiten een AVI in opslag lag.

Hieronder treft u het overzicht van aangenomen amendementen die betrekking hebben op de afvalstoffenbelasting.
Amendement wijziging belastingplan 2015 t.b.v. zuiveringsslib.
Amendement wijziging belastingplan 2015 voor exportheffing.
Amendement wijziging belastingplan 2015 voor nultarief voor biomassa e.d..
Amendement wijziging belastingplan 2015 t.b.v. overgangsregeling.