Skip to main content

Stimulering thermische verwerking TAG

By 8 januari 2015juni 3rd, 2015Nieuws

Staatssecretaris Mansveld staat achter het thermisch verwerken van TAG, zoals ook is te lezen in haar brieven van 20 augustus 2013 aan IPO (provincies) en VNG (gemeenten). Ondertussen is op haar verzoek de CROW 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, Teerhoudendheid, onderzoek en selectieve verwijdering” herzien, waarna een communicatietraject zal volgen.

Ook verleent het ministerie van IenM haar medewerking aan het verlengen van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer, waarin het thermisch verwerken van TAG centraal staat.

Het eerste exemplaar van de herziene CROW 210 zal naar alle waarschijnlijkheid 25 september 2014 op het Nationale Wegencongres te Nieuwegein worden uitgereikt aan Cees Brandsen, Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud. Tevens zal dan ook de Code Milieuverantwoord Wegbeheer weer met 5 jaar worden verlengd.